Επιχειρησιακή Ομάδα

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΜΦΙ)

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), είναι ερευνητικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από́ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι το πρώτο ιδρυθέν ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας (1929) με ευρεία επιστημονική βάση σε θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. To ΜΦΙ με τη συσσωρευμένη και την εξειδικευμένη γνώση του παρέχει υπηρεσίες που το καθιστούν θεματοφύλακα της ποιότητας, της ασφάλειας και της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας την ελληνική κοινωνία και την οικονομία.

Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι οργανωμένες σε τρεις Επιστημονικές Διευθύνσεις:

  • Φυτοπαθολογίας
  • Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας
  • Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής

Δύναμη του Ινστιτούτου σήμερα είναι το εύρος και το βάθος της επιστημονικής εξειδίκευσης των στελεχών του καθιστώντας το μοναδικό, όσον αφορά στο συνδυασμό ειδικοτήτων από γεωπόνους και εξειδικευμένους τοξικολόγους, οικοτοξικολόγους, αναλυτικούς χημικούς, περιβαλλοντολόγους και μηχανικούς περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 100 επιστήμονες απαρτίζουν το δυναμικό του Ινστιτούτου, το οποίο είναι αφοσιωμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην παροχή τεχνικών πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους παραγωγούς και στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία.

 

Εργαστήριο μη Παρασιτικών Ασθενειών, Εδαφικών Πόρων και Γεωπληροφορικής

 

Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών καθώς και για την αειφορία των φυσικών πόρων. Το ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό του Εργαστηρίου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αναγνώριση μη παρασιτικών ασθενειών των φυτών (τοξικότητες, περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδράσεις), στη σύνταξη εδαφολογικών μελετών και ειδικότερα στη χαρτογράφηση εδαφών στο πεδίο, στην ψηφιακή χαρτογράφηση, στην τηλεπισκόπηση και φωτοερμηνεία χρήσεων γης με χρήση ΣμηΕΑ (Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους), στην αξιόλογηση γαιών κατά FAO, στην παρακολούθηση καλλιεργειών με χρήση ΣμηΕΑ, στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), στη γεωστατιστική χωρική ανάλυση, στην ανάπτυξη γεωβάσεων δεδομένων, στην ανάπτυξη διαδικτυακών  υπηρεσιών ΓΣΠ (web GIS  services), στην ανάπτυξη φορητών εφαρμογών ΓΣΠ (mobile GIS apps), στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον GIS (GIS software), στη διαχείριση εδαφών και υδάτων, στη μελέτη της τύχης και συμπεριφοράς των θρεπτικών στοιχείων και ρυπαντών στο έδαφος, στις διαδικασίες ερημοποίησης και στα μέτρα αντιμετώπισής της, στις ιδιότητες και στη διαχείριση αγροτικών αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στη γεωργία και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης του αγροτικού περιβάλλοντος.

Green Projects A.E

Η εταιρεία Green Projects A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών με εξειδίκευση στην ανάλυση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν σύνθετες διαδικασίες και λειτουργίες αξιοποιώντας τεχνολογίες και προσεγγίσεις αιχμής. Κατά τα τελευταία 7 έτη, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού και λύσεων Internet Of Things (IoT) στους τομείς της γεωργίας και της αγρο-εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αγροτικός Συνεταιρισμός “Κελυφωτό Φιστίκι Μώλου-Θερμοπύλες”

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κελυφωτό φιστίκι Μώλου – Θερμοπύλες, δημιουργήθηκε το 2011 και έχει τις εγκαταστάσεις του στην ΒΙ.ΠΕ Λαμίας. Αποτελείται από 70 περίπου παραγωγούς κελυφωτού φιστικιού οι οποίοι καλλιεργούν περί τα 2.000 στρέμματα με 40.000 φιστικόδεντρα.

 

Ο συνεταιρισμός εκτός από την μεγάλη παρουσία του στην Ελληνική αγορά εξάγει τα προϊόντα του σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Ο συνεταιρισμός διαθέτει πιστοποιητικά ασφάλειας AGRO 2.1 & 2.2, GLOBALGAP, ISO:22000/2005 και από το 2014 την πιστοποίηση του Π.Ο.Π (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – Κελυφωτό Φιστίκι Φθιώτιδας POC / 2444 – 23760.13).

Μέσα από την Ολοκληρωμένη Διαχείριση καλλιέργειας, την πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από τη συγκομιδή μέχρι το τελικό στάδιο πώλησης και με αναλύσεις υπολλειμματικότητας φυτοφαρμάκων και αφλατοξινών σε όλα τα μέλη του, ο συνεταιρισμός διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων του.

Τα τελευταία χρόνια ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα της χώρας με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των μελών του και του αγροτικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα επενδύει στην εκπαίδευση των παραγωγών διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο